5000 namn för fler poliser och en bättre polisorganisation är nu överlämnade till Johan Hedin, Centerpartiets ledamot i justitieutskottet. Dessa finns nu med som ett stöd i arbetet nationellt. Närmast […]

Skriv på för fler poliser!

Regeringens satsningar på polisen är otillräckliga och når inte fram Vi vill se en satsning på fler poliser i Sverige, och dessutom en omprioritering för fler polistjänster i Kalmar län. […]

Regionfrågan i diskussion i Småland!

Den 3 mars träffades företrädare för Centerpartiet i Småland för att diskutera Regionfrågan utifrån OECD-rapporten och infrastrukturfrågor. Här tre distriktsordförande; Raymond Pettersson, Christer Jonsson och Per Schöldberg.