Regionfrågan i diskussion i Småland!

Den 3 mars träffades företrädare för Centerpartiet i Småland för att diskutera Regionfrågan utifrån OECD-rapporten och infrastrukturfrågor. Här tre distriktsordförande; Raymond Pettersson, Christer Jonsson och Per Schöldberg.

Dagens samhälle lyfter Roland Åkesson

I dagens samhälles senaste nummer lyfts Centerpartiets Roland Åkesson, som framgångsrikt lett Mönsterås kommun i 30 år. Mönsterås har under Centerstyre varit en väldigt framgångsrik kommun, med gott företagarklimat och […]